Pijnlijn screens

Monitoren van post operatieve en chronische pijn

  • Het belang van toegankelijke en adequate pijnbestrijding wordt door het internationaal recht benadrukt en onderstreept door de World Medical Association.
  • Om pijn goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat we kunnen inschatten hoe ernstig de pijn is die een patiënt ervaart.
  • De Pijnlijn is een instrument waarmee het Ziekenhuis op effectieve en efficiënte wijze de ervaren pijn van patiënten kunt meten, bewaren en daarop handelen.

Hoe groot is het probleem?

Tweederde van de patiënten in ziekenhuizen ervaart pijn. Onderzoek laat zien dat 40 tot 75% van de patiënten matige tot ernstige pijn (pijnscore ≥4) aangeeft in de postoperatieve fase (Sommer 2008, Gramke 2007, de Rond 2001). Pijn is één van de meest voorkomende redenen voor een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH).

Uit onderzoek blijkt dat pijn nog steeds te weinig herkend en behandeld wordt (Oldenmenger 2005).

Wat zijn de gevolgen voor de patiënt?

Wat zijn de gevolgen voor de patiënt? Slecht behandelde acute pijn kan ernstige medische complicaties geven (bijvoorbeeld infecties van de luchtwegen, het optreden van thrombo-embolische en cardiale complicaties) en het herstel vertragen (Kehlet 2001). Uiteindelijk kan slecht behandelde acute pijn bij een groot aantal patiënten resulteren in chronische pijnklachten.

Vroege herkenning en behandeling van pijn

Vroege herkenning en behandeling van pijn De basis van het verminderen van pijn is de vroege herkenning van pijn. Het niet regelmatig meten van pijn is één van de belangrijkste redenen voor inadequate pijnbehandeling. Registratie van pijnscores maakt het mogelijk om het effect van pijnbehandeling vast te stellen en de behandeling zo nodig aan te passen.

De PijnLijn

Om optimaal te kunnen functioneren en voor het welzijn van patiënten is een goede pijnbehandeling essentieel. Het streven is dat patiënten zo weinig mogelijk pijn ervaren, ook wanneer deze het ziekenhuis inmiddels hebben verlaten.

PijnLijn is een hulpmiddel dat de pijnbeleving bespreekbaar maakt. Middels het monitoren van de pijnscore wordt pijn vroegtijdig herkend en erkend en is daardoor beter te behandelen.

Hoe werkt de Pijnlijn?

Alle patiënten die een operatie hebben ondergaan of een specifieke diagnose hebben waarbij de beheersing van pijn van belang is, bijvoorbeeld bij kanker, kunnen worden geïncludeerd.
Geïncludeerde patiënten worden op gezette tijden gebeld door het pijnlijn-systeem met de vraag hoe erg de pijn op dat moment is. Voor een maximale compliance worden patiënten 5 minuten van tevoren herinnerd met een SMS-bericht dat ze door de Pijnlijn gebeld gaan worden.

patient toetst score
  • De pijn wordt gemeten met de NRS (Numeric Rating Scale). Dit is een meetschaal voor pijn van 0 tot 10. Via de telefoon toetsen patiënten hun score van dat moment in, waarbij 0 ‘helemaal geen pijn’ en 10 ‘de ergst denkbare pijn’ betekent.
  • Is de score hoger dan een ingestelde waarde, bijvoorbeeld 6, dan wordt deze patiënt via e-mail geëscaleerd naar een pijnteam of pijncoördinator en neemt een verpleegkundige persoonlijk contact op om de pijnbeleving met de patiënt te bespreken.
  • Het kan zijn dat de patiënt met specifieke tips of bijvoorbeeld met een wijziging in de medicatie de pijn beter onder controle kan krijgen. In sommige gevallen zal de patiënt gevraagd worden naar het ziekenhuis te komen om nader op de situatie in te gaan.
  • In de praktijk is aangetoond dat het actief monitoren van pijn bijdraagt tot vermindering van chronische pijn bij patiënten. Alleen de patiënten die erge pijn ervaren komen boven het maaiveld, waardoor aan deze patiënten extra aandacht kan worden geschonken.
  • Met pijnlijn is het mogelijk om patiënten te categoriseren. Bijvoorbeeld per type ingreep, per aandoening, per soort behandeling, soort medicatie etc. Hierdoor kan de pijnbeleving tussen verschillende patiëntengroepen op efficiënte en effectieve wijze vergeleken worden.
  • Met het Pijnlijn systeem heeft het ziekenhuis direct inzicht in de pijnbeleving en kan daarop haar coaching, medicijngebruik en informatievoorziening voor maximale zorgkwaliteit aanpassen.

Literatuur

Kehlet H, Holte K. Effect of postoperative analgesia on surgical outcome. Br J Anaesth 2001;87:62-72.

Sommer M, Rijke JM de, Kleef M van, Kessels AG, Peters ML, Geurts JW, Gramke HF, Marcus MA. The prevalence of postoperative pain in a sample of 1490 surgical inpatients. Eur J Anaesthesiol 2008;25(4):267-74.

Praktijkgids Vroege herkenning en behandeling van pijn, VMS Veiligheids Programma, November 2009

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over de PijnLijn? Stuur ons een e-mail en we nemen contact met je op...